C4 Shopping öppnar torsdagen den 20 september!

Nytt attraktivt shoppingområde på historisk mark

Det brukar ju skämtsamt sägas att fastighetsmäklare bara bryr sig om tre saker: läget, läget och läget. På fullt allvar kan vi konstatera att vårt nya shoppingområde har unika kvaliteter när det gäller just sitt läge.

För det första ligger C4 Shopping på historisk mark. Det var nämligen precis här som den danske kungen Christian IV år 1614 grundade staden Kristianstad som snabbt blev en handels- och garnisonsplats med blomstrande näringsliv och affärer. Handel går som en röd tråd genom 400 år, från dåtidens folkliga marknader till dagens C4 Shopping som ett av landets främsta shoppingområden.

För det andra är tillgängligheten enastående. Man når området enkelt med bil, buss och cykel. C4 Shopping har breda p-platser, ligger alldeles intill en infart från E22:an, trafikeras av flera busslinjer och har flera trevliga gång- och cykelvägar för en bra tillgänglighet för de närboende.

För det tredje är miljön både grönare och skönare än hos de flesta ordinära köpcentra. C4 Shopping ligger i en kulturhistorisk miljö i hjärtat av landets bördigaste jordbrukslandskap, känsligt placerad med varsam hand för att samspela med sin stolta omgivning. Här ska vi sammanföra shopping, mat och kultur utifrån miljön och årets olika delar.

C4 Shopping öppnar torsdagen den 20 september!

Modern volymhandel som sticker ut

C4 Shopping byggs med kunden i fokus, och med målet att skapa en plats där man trivs och dit man gärna återvänder. Det ställer krav på allt från utbudet av butiker till själva ”layouten” på området. Det ska vara lätt och logiskt att navigera på C4 Shopping, utan att därmed bli fyrkantigt och tråkigt. Vi kallar det för en rationell handelsplats med kundomtanke.

Som besökare rör man sig enkelt mellan butikerna längs ett gångstråk som slingrar mjukt genom anläggningen. Det är lätt att hitta och överblicka, och själva butikerna exponeras tydligt mot gångstråket genom individuellt utformade butiksfronter, genomtänkta skyltfönster och entréer.

 

Handelsstad på fyra stadiga ben

En komplett handelsstad omfattar flera typer av handel för att täcka de olika köpbeteenden och krav som den moderna människan har. Man brukar tala om att det behövs stadskärnehandel, stormarknader, volymhandel och köpcentrum.

Kristianstad är en av de sista regionala handelsstäderna i Sverige som inte har utvecklat samtliga handelns fyra ben. Det fjärde benet, som Kristianstad saknar, är familjeshopping och det är bland annat det som tillkommer genom C4 Shopping. Därmed kommer fler konsumenter att välja Kristianstad för sina inköp. Det gynnar även handeln i stadskärnan, precis som besökare vid Väla gärna tar en sväng in till Helsingborg.

Dagens konsumenter är villiga att förflytta sig betydligt längre för att hitta vad man söker. Med alla ”benen” på plats blir Kristianstad en attraktivare handelsstad.

Hammar

Etableringen av C4 Shopping innebär mycket mer än att regionen får en ny attraktiv handelsplats. Inte minst för området Hammar som byggs ut med nya bostäder, utbyggd skola och bättre infrastruktur i form av vägar, cykelvägar och fina grönområden.