C4 Shopping öppnar torsdagen den 20 september!

Engagemang för hållbarhet

Samtidigt som bilindustrin allt snabbare utvecklar miljövänliga bilar satsar C4 Shopping på att skapa ett verkligt grönt område där alla byggnader certifieras enligt branschens ledande miljöklassning.

Attraktiva köpcentra lockar människor. Många av dem kommer i bil, varav de flesta fortfarande går på fossila bränslen som bensin eller diesel. Men utvecklingen pekar entydigt i rätt riktning. Bilen kommer fortfarande att ha en central plats i vår vardag, men med andra bränslen än bensin och diesel. Eftersom världen överlag är mer inriktad på att minimera påverkan på miljön och klimatet kommer allt fler bränslen som både är bra för plånboken och bättre för naturen. Därför planeras parkeringsplatserna på C4 Shopping för att ha ett stort antal laddstolpar för elbilar. Det är lika självklart som att stödja kollektivt resande genom täta bussturer och rätt placerade hållplatser.

Den stora utmaningen är själva byggsektorn, som svarar för inte mindre än 40 procent av samhällets totala förbrukning av energi och material. Både bostadshus, kontorsfastigheter och kommersiella anläggningar har stor påverkan på miljö och naturresurser.

Därför är ett aktivt miljöarbete en självklarhet när vi tillsammans med andra företag skapar C4 Shopping. Vi planerar och bygger med resurseffektiva och miljövänliga lösningar. Vårt mål är att C4 Shopping ska bli en förebild som miljöcertifierat handelsområde med stort fokus på hållbarhet och framtid.

En åtgärd för att nå detta är att använda sig av certifieringssystem för byggnader, ett verktyg som ger en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är.

Certifieringens tuffa krav gör att fastigheterna starkt bidrar till en bättre miljö, och samtidigt är en god investering. Byggnader med miljöcertifiering som kan jämföras på en internationell marknad är helt enkelt mer värda.

C4 Shopping har valt att arbeta med BREEAM, ett av de äldsta miljöklassningssystemen som använts för att certifiera drygt 500 000 byggnader. Systemet är det mest etablerade av de internationella systemen i Europa.

Miljöprestandan bedöms inom många olika områden som projektledning, energianvändning, inomhusklimat (ventilation och belysning), vattenhushållning, avfallshantering, markanvändning och påverkan på närmiljön. BREEAM bedömer också t.ex. närhet till allmänna kommunikationsmedel och val av byggnadsmaterial. Varje enskilt område bidrar till den totala poängen för hela anläggningen.