Nästa etapp öppnar i september - oktober!

Det växer så det knakar

Vi lägger ribban högt. C4 Shopping ska bli östra Skånes främsta handelsområde men också ett av landets bästa köpcentra i sitt slag. Kvalitet, omsorg, hållbarhet och glädje är nyckelord.

Detaljplanen fick grönt ljus av kommunfullmäktige i april 2014, men överklagades av Fastighetsägarna Syd vilket försenade projektet i ett drygt år. Länsstyrelsen avslog dock överklagan på varje punkt, och nu är arbetet i full gång med uppkavlade ärmar och alla tummar upp. Kommunen, Länsstyrelsen, Trafikverket och andra viktiga instanser står bakom satsningen på C4 Shopping.

För att nå de högt ställda målen samarbetar vi med konsultfirman Ågren som är marknadsledande i Norden på att skapa och utveckla kommersiella koncept för handelsplatser som köpcentrum, gallerior och stormarknader. På Ågrens ”hitlista” finns flera av Sveriges mest uppskattade och framgångsrika köpcentra. Aktuella exempel är förnyelsen av tre klassiker: Kompassen i Göteborg, Kungens Kurva i Stockholm och Väla i Helsingborg.

Ågrens uppdrag omfattar både det kommersiella konceptet, arkitektur, masterplan, sammansättning av butiker och idéer för utvecklingen av hela C4 Shopping-området.

I samspel med staden

C4 Shopping har samverkat med Kristianstad kommun om hur området ska utvecklas för att passa in i kommunens översiktsplan.
Kristianstad växer på alla håll och kanter. Staden befinner sig i en expansiv fas, där C4 Shopping kommer att vara en viktig kugge tillsammans med andra handelsområden för att befästa Kristianstad som östra Skånes naturliga handelscentrum.

Genom etableringen beräknas flera nya arbetstillfällen skapas i Kristianstad inom en växande näringsgren. Detta är bra för Kristianstad ur arbetsmarknadssynpunkt men även för bostadsutvecklingen, samhällsservice mm.

Optimal tillgänglighet

Hela C4 Shopping ligger i ett enda plan utan trappor. Tillgängligheten är optimal med enkel förbindelse mellan de olika husen. Skärmtak skyddar från vädrets makter och det spelar mindre roll om regnet öser ner eller solen steker. C4 Shopping är som en egen behaglig klimatzon med påtagligt grön känsla där växtlighet är ett starkt designelement.